Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
94.iecirknis - RIGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
8
13
0
2
AIJA POČA
13
8
0
3
KARINA PĒTERSONE
15
2
4
4
IVARS KALVIŠĶIS
16
3
2
5
AIVARS LEIMANIS
20
1
0
6
MĀRIS PURGAILIS
19
0
2
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
14
5
2
8
JĀNIS OZOLS
19
2
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
17
3
1
10
JURIS ŠMITS
20
0
1
11
INGA TENISA
21
0
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
20
0
1
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
17
4
0
14
EDUARDS IKVILDS
20
0
1
15
SANDRA EGLĪTE
21
0
0
16
MONIKA ZĪLE
20
1
0
17
VIKTORS BARZDENS
21
0
0
18
GUNTIS GELPERS
20
1
0
19
SANITA MEIJERE
21
0
0
20
ELITA DRĀKE
21
0
0
21
IVARS RUDZĪTIS
20
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
21
0
0
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
18
1
2
24
GATIS SIMSONS
20
1
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
19
1
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
21
0
0
27
JĀNIS ŠŅORE
21
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
21
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
21
0
0
30
ANDA OZOLA
21
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
21
0
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
21
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
21
0
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
20
1
0
35
EDGARS KIČIGINS
21
0
0
36
ILZE SEĻAKOVA
21
0
0
37
INESE KOKAREVIČA
21
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
21
0
0
39
RUTA ĶIRSE
21
0
0
40
LĀSMA KUSIŅA
21
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
21
0
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
20
1
0
43
EDGARS VERNERS
21
0
0
44
EGILS PLŪME
21
0
0
45
ARNIS CELMIŅŠ
21
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
21
0
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
21
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
21
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
21
0
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
21
0
0
51
ĒRIKS FLAUMANIS
21
0
0
52
JURIS DZELZĪTIS
19
2
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
21
0
0
54
GUNĀRS BUKŠS
21
0
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
21
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
21
0
0
57
JANS CIUKŠO
21
0
0
58
AIVARS MALDUPS
20
1
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
21
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
19
0
2