Rīgas Dome
SAVIENĪBA "LATVIJAS CEĻŠ"
deputātu kandidātu saraksts
95.iecirknis - RĪGAS 85.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(60)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS BĒRZIŅŠ
6
31
0
2
AIJA POČA
20
17
0
3
KARINA PĒTERSONE
25
11
1
4
IVARS KALVIŠĶIS
32
3
2
5
AIVARS LEIMANIS
34
2
1
6
MĀRIS PURGAILIS
33
4
0
7
KĀRLIS LEIŠKALNS
27
5
5
8
JĀNIS OZOLS
36
1
0
9
MAIGA DZĒRVĪTE
36
1
0
10
JURIS ŠMITS
37
0
0
11
INGA TENISA
37
0
0
12
DZINTARS ZARIŅŠ
36
1
0
13
ALOIZS VISVALDIS BLONSKIS
31
6
0
14
EDUARDS IKVILDS
37
0
0
15
SANDRA EGLĪTE
36
1
0
16
MONIKA ZĪLE
28
7
2
17
VIKTORS BARZDENS
37
0
0
18
GUNTIS GELPERS
35
2
0
19
SANITA MEIJERE
37
0
0
20
ELITA DRĀKE
36
1
0
21
IVARS RUDZĪTIS
36
1
0
22
ALEKSEJS OZOLIŅŠ
37
0
0
23
LEOPOLDS OZOLIŅŠ
31
3
3
24
GATIS SIMSONS
37
0
0
25
ULDIS ŠTOKMANIS
36
0
1
26
HENRIJS FRĪDENBERGS
37
0
0
27
JĀNIS ŠŅORE
37
0
0
28
OJĀRS KLIGINS
37
0
0
29
ALEKSANDRS KIVLENIEKS
37
0
0
30
ANDA OZOLA
37
0
0
31
AINĀRS MARKOVS
37
0
0
32
NORMUNDS VĪKSNA
37
0
0
33
JĀNIS KNIPŠIS
36
1
0
34
VALDIS FREIDENFELDS
37
0
0
35
EDGARS KIČIGINS
36
0
1
36
ILZE SEĻAKOVA
36
1
0
37
INESE KOKAREVIČA
37
0
0
38
VILNIS KALNIŅŠ
37
0
0
39
RUTA ĶIRSE
37
0
0
40
LĀSMA KUSIŅA
37
0
0
41
ANDRIS TĪFENTĀLS
36
1
0
42
MĀRTIŅS ĶĪSIS
37
0
0
43
EDGARS VERNERS
37
0
0
44
EGILS PLŪME
36
0
1
45
ARNIS CELMIŅŠ
37
0
0
46
ANŽELIKA KAZARJANA
37
0
0
47
JĀNIS PAEGLĪTIS
37
0
0
48
NORMUNDS LOKENBAHS
37
0
0
49
ANDREJS SILIŅŠ
34
3
0
50
PĒTERIS PAULIS BOLŠAITIS
36
0
1
51
ĒRIKS FLAUMANIS
36
1
0
52
JURIS DZELZĪTIS
37
0
0
53
KĀRLIS LITAUNIEKS
35
2
0
54
GUNĀRS BUKŠS
36
1
0
55
ARTŪRS DAMBINIEKS
37
0
0
56
ALMANTS POLIKEVIČS
36
1
0
57
JANS CIUKŠO
37
0
0
58
AIVARS MALDUPS
35
2
0
59
ILMĀRS VECVANAGS
37
0
0
60
HELMUTS BALDERIS-SILDEDZIS
32
5
0