Rīgas Dome
POLITISKĀ ORGANIZĀCIJA "LATVIJAS KALVE"
deputātu kandidātu saraksts
10.iecirknis - KURZEMES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS NAMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA NORDEĶI


Nr Vārds,Uzvārds
(57)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
RAIMONDS KRŪMIŅŠ
2
2
0
2
ARMANDS KRŪZE
3
0
1
3
JURIS AIZEZERS
3
0
1
4
OSKARS PRIEDE
3
0
1
5
ILGA BĒRZIŅA
2
1
1
6
OĻEGS BATAREVSKIS
3
0
1
7
BORISS VULFSONS
3
0
1
8
MĀRTIŅŠ DRAUDIŅŠ
3
0
1
9
ALEKSANDRS PIKAĻOVS
3
0
1
10
KRISTĪNE ZILBERTE
2
1
1
11
EGILS BISENIEKS
3
0
1
12
LINDA SILAVA
2
1
1
13
NATĀLIJA VECGAILE
3
0
1
14
ELMĀRS ZELGALVIS
3
0
1
15
VIJA PĀVELSKOPA
2
1
1
16
ROLANDS PARTS
3
0
1
17
ANDRIS SPROĢIS
3
0
1
18
ARNIS ZVIEDRIS
3
0
1
19
VIOLA PURIŅA
2
1
1
20
DĒVIJS ELNIONIS
3
0
1
21
PAULS ĀRBERGS
3
0
1
22
ANITA TRUŠELE
2
1
1
23
GUNTA BĒRZIŅA
2
1
1
24
ANDRIS PAULIŅŠ
3
0
1
25
SKAIDRĪTE DAŅIĻENKO
2
1
1
26
GUNDARIS LANGRĀTS
3
0
1
27
ATIS PAKRASTIŅŠ
3
0
1
28
PĒTERIS JANSONS
3
0
1
29
VALDA SĒJĀNE
2
1
1
30
JURIS SVEILIS
2
1
1
31
BRUNO BĀRS
3
0
1
32
AIVARS PUŠPURS
3
0
1
33
RAITIS RUDOVIČS
3
0
1
34
VIKTORIJA ZEMĪTE
2
1
1
35
IMANTS SEDOLS
3
0
1
36
ANDRIS MIĶELSONS
3
0
1
37
ROBERTS BRĪVLAUKS
3
0
1
38
GATIS ACTIŅŠ
3
0
1
39
ANDREJS PRIEDĪTIS
3
0
1
40
BAIBA GRANTA
2
1
1
41
ZIGFRĪDA CEGLA
2
1
1
42
SERGEJS LAVRENOVS
3
0
1
43
JURIS GRĪNERTS
3
0
1
44
JURIS JANSONS
3
0
1
45
EDGARS STREŅĢE
3
0
1
46
LĀSMA KAUTIŅA
2
1
1
47
ZIGMUNDS VĪTOLS
3
0
1
48
AIJA FRAKTNIECE
2
1
1
49
JĀNIS LAZDĀNS
3
0
1
50
MANFRĒDS GALIŅŠ
3
0
1
51
JĀNIS PLŪME
3
0
1
52
JĀNIS PRŪSIS
3
0
1
53
ELITA KAZAINE
2
1
1
54
ZIGMUNDS MEDNIEKS
3
1
0
55
ELĪNA BISENIECE
2
1
1
56
PĒTERIS ABRICKIS
3
0
1
57
EDGARS KRŪMIŅŠ
3
0
1