Rīgas Dome
POLITISKĀ ORGANIZĀCIJA "LATVIJAS KALVE"
deputātu kandidātu saraksts
116.iecirknis - RIGAS PILSETAS GALVENAS POLICIJAS PARVALDES CELU POLICIJAS BATALJONS


Nr Vārds,Uzvārds
(57)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
RAIMONDS KRŪMIŅŠ
6
4
1
2
ARMANDS KRŪZE
7
1
3
3
JURIS AIZEZERS
8
0
3
4
OSKARS PRIEDE
9
0
2
5
ILGA BĒRZIŅA
8
1
2
6
OĻEGS BATAREVSKIS
2
6
3
7
BORISS VULFSONS
8
1
2
8
MĀRTIŅŠ DRAUDIŅŠ
7
1
3
9
ALEKSANDRS PIKAĻOVS
5
2
4
10
KRISTĪNE ZILBERTE
8
1
2
11
EGILS BISENIEKS
8
0
3
12
LINDA SILAVA
8
1
2
13
NATĀLIJA VECGAILE
7
2
2
14
ELMĀRS ZELGALVIS
8
2
1
15
VIJA PĀVELSKOPA
8
1
2
16
ROLANDS PARTS
8
0
3
17
ANDRIS SPROĢIS
8
2
1
18
ARNIS ZVIEDRIS
7
2
2
19
VIOLA PURIŅA
8
1
2
20
DĒVIJS ELNIONIS
7
0
4
21
PAULS ĀRBERGS
8
0
3
22
ANITA TRUŠELE
8
1
2
23
GUNTA BĒRZIŅA
8
2
1
24
ANDRIS PAULIŅŠ
7
1
3
25
SKAIDRĪTE DAŅIĻENKO
6
2
3
26
GUNDARIS LANGRĀTS
8
0
3
27
ATIS PAKRASTIŅŠ
8
0
3
28
PĒTERIS JANSONS
8
0
3
29
VALDA SĒJĀNE
8
1
2
30
JURIS SVEILIS
7
1
3
31
BRUNO BĀRS
8
0
3
32
AIVARS PUŠPURS
8
0
3
33
RAITIS RUDOVIČS
7
2
2
34
VIKTORIJA ZEMĪTE
7
2
2
35
IMANTS SEDOLS
8
0
3
36
ANDRIS MIĶELSONS
8
0
3
37
ROBERTS BRĪVLAUKS
7
2
2
38
GATIS ACTIŅŠ
8
0
3
39
ANDREJS PRIEDĪTIS
7
1
3
40
BAIBA GRANTA
7
1
3
41
ZIGFRĪDA CEGLA
8
0
3
42
SERGEJS LAVRENOVS
8
0
3
43
JURIS GRĪNERTS
8
1
2
44
JURIS JANSONS
8
1
2
45
EDGARS STREŅĢE
8
0
3
46
LĀSMA KAUTIŅA
8
1
2
47
ZIGMUNDS VĪTOLS
8
0
3
48
AIJA FRAKTNIECE
8
1
2
49
JĀNIS LAZDĀNS
8
1
2
50
MANFRĒDS GALIŅŠ
8
0
3
51
JĀNIS PLŪME
7
2
2
52
JĀNIS PRŪSIS
8
0
3
53
ELITA KAZAINE
8
1
2
54
ZIGMUNDS MEDNIEKS
8
1
2
55
ELĪNA BISENIECE
8
2
1
56
PĒTERIS ABRICKIS
8
0
3
57
EDGARS KRŪMIŅŠ
5
3
3