Rīgas Dome
POLITISKĀ ORGANIZĀCIJA "LATVIJAS KALVE"
deputātu kandidātu saraksts
142.iecirknis - RĪGAS ZIEMEĻU RAJONA IZPILDDIREKCIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(57)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
RAIMONDS KRŪMIŅŠ
3
0
2
2
ARMANDS KRŪZE
3
0
2
3
JURIS AIZEZERS
4
0
1
4
OSKARS PRIEDE
3
0
2
5
ILGA BĒRZIŅA
3
0
2
6
OĻEGS BATAREVSKIS
4
0
1
7
BORISS VULFSONS
3
0
2
8
MĀRTIŅŠ DRAUDIŅŠ
1
4
0
9
ALEKSANDRS PIKAĻOVS
4
0
1
10
KRISTĪNE ZILBERTE
3
0
2
11
EGILS BISENIEKS
3
0
2
12
LINDA SILAVA
4
0
1
13
NATĀLIJA VECGAILE
3
0
2
14
ELMĀRS ZELGALVIS
4
0
1
15
VIJA PĀVELSKOPA
4
0
1
16
ROLANDS PARTS
3
0
2
17
ANDRIS SPROĢIS
3
0
2
18
ARNIS ZVIEDRIS
3
1
1
19
VIOLA PURIŅA
3
0
2
20
DĒVIJS ELNIONIS
4
0
1
21
PAULS ĀRBERGS
4
0
1
22
ANITA TRUŠELE
3
0
2
23
GUNTA BĒRZIŅA
4
0
1
24
ANDRIS PAULIŅŠ
3
0
2
25
SKAIDRĪTE DAŅIĻENKO
3
1
1
26
GUNDARIS LANGRĀTS
3
1
1
27
ATIS PAKRASTIŅŠ
3
1
1
28
PĒTERIS JANSONS
3
0
2
29
VALDA SĒJĀNE
4
0
1
30
JURIS SVEILIS
4
0
1
31
BRUNO BĀRS
3
1
1
32
AIVARS PUŠPURS
3
1
1
33
RAITIS RUDOVIČS
4
0
1
34
VIKTORIJA ZEMĪTE
3
1
1
35
IMANTS SEDOLS
4
0
1
36
ANDRIS MIĶELSONS
4
0
1
37
ROBERTS BRĪVLAUKS
3
0
2
38
GATIS ACTIŅŠ
4
0
1
39
ANDREJS PRIEDĪTIS
4
0
1
40
BAIBA GRANTA
4
0
1
41
ZIGFRĪDA CEGLA
4
0
1
42
SERGEJS LAVRENOVS
4
0
1
43
JURIS GRĪNERTS
4
0
1
44
JURIS JANSONS
4
0
1
45
EDGARS STREŅĢE
4
0
1
46
LĀSMA KAUTIŅA
3
0
2
47
ZIGMUNDS VĪTOLS
4
0
1
48
AIJA FRAKTNIECE
4
0
1
49
JĀNIS LAZDĀNS
3
1
1
50
MANFRĒDS GALIŅŠ
4
0
1
51
JĀNIS PLŪME
4
0
1
52
JĀNIS PRŪSIS
3
0
2
53
ELITA KAZAINE
4
0
1
54
ZIGMUNDS MEDNIEKS
4
0
1
55
ELĪNA BISENIECE
3
0
2
56
PĒTERIS ABRICKIS
4
0
1
57
EDGARS KRŪMIŅŠ
4
0
1