Rīgas Dome
POLITISKĀ ORGANIZĀCIJA "LATVIJAS KALVE"
deputātu kandidātu saraksts
80.iecirknis - RĪGAS FRANČU LICEJS


Nr Vārds,Uzvārds
(57)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
RAIMONDS KRŪMIŅŠ
3
0
0
2
ARMANDS KRŪZE
3
0
0
3
JURIS AIZEZERS
3
0
0
4
OSKARS PRIEDE
3
0
0
5
ILGA BĒRZIŅA
3
0
0
6
OĻEGS BATAREVSKIS
3
0
0
7
BORISS VULFSONS
2
1
0
8
MĀRTIŅŠ DRAUDIŅŠ
2
1
0
9
ALEKSANDRS PIKAĻOVS
3
0
0
10
KRISTĪNE ZILBERTE
3
0
0
11
EGILS BISENIEKS
3
0
0
12
LINDA SILAVA
3
0
0
13
NATĀLIJA VECGAILE
3
0
0
14
ELMĀRS ZELGALVIS
3
0
0
15
VIJA PĀVELSKOPA
3
0
0
16
ROLANDS PARTS
3
0
0
17
ANDRIS SPROĢIS
3
0
0
18
ARNIS ZVIEDRIS
3
0
0
19
VIOLA PURIŅA
3
0
0
20
DĒVIJS ELNIONIS
3
0
0
21
PAULS ĀRBERGS
3
0
0
22
ANITA TRUŠELE
3
0
0
23
GUNTA BĒRZIŅA
3
0
0
24
ANDRIS PAULIŅŠ
3
0
0
25
SKAIDRĪTE DAŅIĻENKO
3
0
0
26
GUNDARIS LANGRĀTS
3
0
0
27
ATIS PAKRASTIŅŠ
3
0
0
28
PĒTERIS JANSONS
3
0
0
29
VALDA SĒJĀNE
3
0
0
30
JURIS SVEILIS
3
0
0
31
BRUNO BĀRS
3
0
0
32
AIVARS PUŠPURS
3
0
0
33
RAITIS RUDOVIČS
3
0
0
34
VIKTORIJA ZEMĪTE
3
0
0
35
IMANTS SEDOLS
3
0
0
36
ANDRIS MIĶELSONS
3
0
0
37
ROBERTS BRĪVLAUKS
3
0
0
38
GATIS ACTIŅŠ
3
0
0
39
ANDREJS PRIEDĪTIS
3
0
0
40
BAIBA GRANTA
3
0
0
41
ZIGFRĪDA CEGLA
3
0
0
42
SERGEJS LAVRENOVS
2
1
0
43
JURIS GRĪNERTS
3
0
0
44
JURIS JANSONS
3
0
0
45
EDGARS STREŅĢE
3
0
0
46
LĀSMA KAUTIŅA
3
0
0
47
ZIGMUNDS VĪTOLS
3
0
0
48
AIJA FRAKTNIECE
3
0
0
49
JĀNIS LAZDĀNS
3
0
0
50
MANFRĒDS GALIŅŠ
3
0
0
51
JĀNIS PLŪME
3
0
0
52
JĀNIS PRŪSIS
3
0
0
53
ELITA KAZAINE
3
0
0
54
ZIGMUNDS MEDNIEKS
3
0
0
55
ELĪNA BISENIECE
3
0
0
56
PĒTERIS ABRICKIS
3
0
0
57
EDGARS KRŪMIŅŠ
3
0
0