Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
1.iecirknis - RIGAS 3. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
1
10
1
2
ROMUALDS DAUDZE
7
1
4
3
ILGA KREITUSE
5
5
2
4
EDVĪNS LAUCIS
5
3
4
5
ANITA SUIJA
7
1
4
6
LILITA LAUBE
8
1
3
7
ILMARS LEŠINSKIS
6
2
4
8
IMANTS KAIMIŅŠ
7
2
3
9
VIKTORS BUGAJS
2
1
9
10
JĀNIS GRIGALIS
7
3
2
11
MĀRIS PAVĀRS
8
2
2
12
INĀRA IZANDE
10
2
0
13
JĀNIS LŪSIS
6
3
3
14
GUNDARS LIBERTS
6
2
4
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
8
0
4
16
ANDRIS ULĀNS
7
1
4
17
STELLA DREIŽE
8
1
3
18
JĀNIS ĶIPSNA
10
0
2
19
IRINA ŅIKONOVA
6
1
5
20
AUSMA DRAGONE
7
2
3
21
ALDIS DOĻĢIS
8
0
4
22
LEONS GINDRA
6
3
3
23
ARNIS MĒTRA
8
1
3
24
IVARS PĒTERSONS
8
2
2
25
VIKTORS LAPČENOKS
6
2
4
26
ANDRIS ZIEMELIS
7
1
4
27
JĀNIS DOLACIS
8
0
4
28
ARTURS JAKOVĻEVS
6
1
5
29
ALVIS MENGOTS
8
1
3
30
INESE SLŪTIŅA
9
0
3
31
INĀRA NEČĀJEVA
7
1
4
32
LEONTINA PEIČA
7
1
4
33
ILONA VOICANE
9
0
3
34
NATAĻJA BOJĀRE
7
1
4
35
JURIS PUTRIŅŠ
8
1
3
36
KĀRLIS RUKUTS
9
0
3
37
KARINA KAKTIŅA
8
1
3
38
ĻUBOVA KAIDA
7
1
4
39
ĀRIJA DIŠLERE
8
1
3
40
LEONS PUNENOVS
7
2
3
41
EMĪLIJA EMKENA
9
1
2
42
LINDA BĀLIŅA
10
1
1
43
IRINA ZĀLĪTE
9
1
2
44
BAIBA LĪCE
9
1
2
45
ZIGURDS BEINERTS
10
0
2
46
SANDIS LAUBE
8
2
2
47
MĀRCIS RIBA
9
1
2
48
SINTIJA BATKOVSKA
10
0
2
49
EDGARS SUIJA
8
1
3
50
ILZE KREITUSE
8
2
2