Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
10.iecirknis - KURZEMES NAMU APSAIMNIEKOTĀJS NAMU APSAIMNIEKOŠANAS NODAĻA NORDEĶI


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
3
9
0
2
ROMUALDS DAUDZE
5
6
1
3
ILGA KREITUSE
12
0
0
4
EDVĪNS LAUCIS
11
1
0
5
ANITA SUIJA
12
0
0
6
LILITA LAUBE
12
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
12
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
12
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
12
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
12
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
12
0
0
12
INĀRA IZANDE
12
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
12
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
12
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
12
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
12
0
0
17
STELLA DREIŽE
12
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
12
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
12
0
0
20
AUSMA DRAGONE
11
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
12
0
0
22
LEONS GINDRA
9
3
0
23
ARNIS MĒTRA
12
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
12
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
10
2
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
12
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
12
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
12
0
0
29
ALVIS MENGOTS
12
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
12
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
12
0
0
32
LEONTINA PEIČA
12
0
0
33
ILONA VOICANE
12
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
12
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
12
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
12
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
12
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
12
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
12
0
0
40
LEONS PUNENOVS
12
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
12
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
12
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
12
0
0
44
BAIBA LĪCE
12
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
12
0
0
46
SANDIS LAUBE
12
0
0
47
MĀRCIS RIBA
12
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
12
0
0
49
EDGARS SUIJA
12
0
0
50
ILZE KREITUSE
8
4
0