Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
107.iecirknis - RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
8
6
0
2
ROMUALDS DAUDZE
10
3
1
3
ILGA KREITUSE
7
7
0
4
EDVĪNS LAUCIS
13
0
1
5
ANITA SUIJA
14
0
0
6
LILITA LAUBE
13
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
14
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
13
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
14
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
14
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
14
0
0
12
INĀRA IZANDE
14
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
13
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
14
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
14
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
14
0
0
17
STELLA DREIŽE
14
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
14
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
13
1
0
20
AUSMA DRAGONE
13
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
13
0
1
22
LEONS GINDRA
12
0
2
23
ARNIS MĒTRA
14
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
14
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
11
2
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
14
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
14
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
13
0
1
29
ALVIS MENGOTS
14
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
14
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
14
0
0
32
LEONTINA PEIČA
14
0
0
33
ILONA VOICANE
14
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
13
1
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
14
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
14
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
14
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
14
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
12
0
2
40
LEONS PUNENOVS
13
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
13
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
12
1
1
43
IRINA ZĀLĪTE
14
0
0
44
BAIBA LĪCE
14
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
14
0
0
46
SANDIS LAUBE
14
0
0
47
MĀRCIS RIBA
14
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
14
0
0
49
EDGARS SUIJA
14
0
0
50
ILZE KREITUSE
14
0
0