Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
110.iecirknis - RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
9
1
2
ROMUALDS DAUDZE
12
2
1
3
ILGA KREITUSE
3
11
1
4
EDVĪNS LAUCIS
13
2
0
5
ANITA SUIJA
14
1
0
6
LILITA LAUBE
14
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
14
0
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
13
1
1
9
VIKTORS BUGAJS
12
1
2
10
JĀNIS GRIGALIS
13
1
1
11
MĀRIS PAVĀRS
12
1
2
12
INĀRA IZANDE
12
1
2
13
JĀNIS LŪSIS
14
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
10
3
2
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
13
2
0
16
ANDRIS ULĀNS
12
1
2
17
STELLA DREIŽE
12
1
2
18
JĀNIS ĶIPSNA
13
0
2
19
IRINA ŅIKONOVA
12
1
2
20
AUSMA DRAGONE
13
0
2
21
ALDIS DOĻĢIS
14
1
0
22
LEONS GINDRA
13
0
2
23
ARNIS MĒTRA
13
0
2
24
IVARS PĒTERSONS
14
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
10
4
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
12
1
2
27
JĀNIS DOLACIS
13
1
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
13
1
1
29
ALVIS MENGOTS
14
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
14
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
12
1
2
32
LEONTINA PEIČA
12
1
2
33
ILONA VOICANE
14
1
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
13
0
2
35
JURIS PUTRIŅŠ
15
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
14
1
0
37
KARINA KAKTIŅA
13
0
2
38
ĻUBOVA KAIDA
13
0
2
39
ĀRIJA DIŠLERE
13
1
1
40
LEONS PUNENOVS
13
1
1
41
EMĪLIJA EMKENA
12
1
2
42
LINDA BĀLIŅA
13
0
2
43
IRINA ZĀLĪTE
14
1
0
44
BAIBA LĪCE
14
1
0
45
ZIGURDS BEINERTS
14
0
1
46
SANDIS LAUBE
13
0
2
47
MĀRCIS RIBA
13
0
2
48
SINTIJA BATKOVSKA
14
1
0
49
EDGARS SUIJA
15
0
0
50
ILZE KREITUSE
12
2
1