Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
112.iecirknis - LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS STRAZDUMUIŽAS KLUBS


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
3
12
0
2
ROMUALDS DAUDZE
13
2
0
3
ILGA KREITUSE
7
8
0
4
EDVĪNS LAUCIS
12
3
0
5
ANITA SUIJA
14
1
0
6
LILITA LAUBE
14
1
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
13
2
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
13
2
0
9
VIKTORS BUGAJS
15
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
13
2
0
11
MĀRIS PAVĀRS
14
1
0
12
INĀRA IZANDE
15
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
13
2
0
14
GUNDARS LIBERTS
14
1
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
15
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
14
1
0
17
STELLA DREIŽE
14
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
15
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
13
2
0
20
AUSMA DRAGONE
13
2
0
21
ALDIS DOĻĢIS
14
1
0
22
LEONS GINDRA
13
2
0
23
ARNIS MĒTRA
14
1
0
24
IVARS PĒTERSONS
15
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
11
4
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
14
1
0
27
JĀNIS DOLACIS
15
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
14
1
0
29
ALVIS MENGOTS
14
1
0
30
INESE SLŪTIŅA
15
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
14
1
0
32
LEONTINA PEIČA
14
1
0
33
ILONA VOICANE
14
1
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
14
1
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
14
1
0
36
KĀRLIS RUKUTS
15
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
14
1
0
38
ĻUBOVA KAIDA
14
1
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
15
0
0
40
LEONS PUNENOVS
14
1
0
41
EMĪLIJA EMKENA
14
1
0
42
LINDA BĀLIŅA
15
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
14
1
0
44
BAIBA LĪCE
14
1
0
45
ZIGURDS BEINERTS
15
0
0
46
SANDIS LAUBE
13
2
0
47
MĀRCIS RIBA
14
1
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
15
0
0
49
EDGARS SUIJA
14
1
0
50
ILZE KREITUSE
13
2
0