Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
113.iecirknis - LATVIJAS ONKOLOĢIJAS CENTRS


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
7
12
1
2
ROMUALDS DAUDZE
16
2
2
3
ILGA KREITUSE
8
11
1
4
EDVĪNS LAUCIS
19
0
1
5
ANITA SUIJA
18
0
2
6
LILITA LAUBE
18
1
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
19
0
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
19
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
18
1
1
10
JĀNIS GRIGALIS
19
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
19
0
1
12
INĀRA IZANDE
19
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
19
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
19
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
19
0
1
16
ANDRIS ULĀNS
19
0
1
17
STELLA DREIŽE
19
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
19
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
18
0
2
20
AUSMA DRAGONE
19
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
18
1
1
22
LEONS GINDRA
16
4
0
23
ARNIS MĒTRA
19
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
19
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
15
3
2
26
ANDRIS ZIEMELIS
19
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
18
1
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
19
0
1
29
ALVIS MENGOTS
19
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
19
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
19
0
1
32
LEONTINA PEIČA
19
0
1
33
ILONA VOICANE
19
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
18
1
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
18
1
1
36
KĀRLIS RUKUTS
19
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
19
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
19
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
19
0
1
40
LEONS PUNENOVS
19
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
18
1
1
42
LINDA BĀLIŅA
17
0
3
43
IRINA ZĀLĪTE
19
0
1
44
BAIBA LĪCE
19
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
19
0
1
46
SANDIS LAUBE
19
0
1
47
MĀRCIS RIBA
19
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
19
0
1
49
EDGARS SUIJA
18
1
1
50
ILZE KREITUSE
15
4
1