Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
116.iecirknis - RIGAS PILSETAS GALVENAS POLICIJAS PARVALDES CELU POLICIJAS BATALJONS


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
7
17
2
2
ROMUALDS DAUDZE
18
5
3
3
ILGA KREITUSE
13
11
2
4
EDVĪNS LAUCIS
22
1
3
5
ANITA SUIJA
24
0
2
6
LILITA LAUBE
23
0
3
7
ILMARS LEŠINSKIS
23
0
3
8
IMANTS KAIMIŅŠ
23
0
3
9
VIKTORS BUGAJS
23
2
1
10
JĀNIS GRIGALIS
23
0
3
11
MĀRIS PAVĀRS
22
1
3
12
INĀRA IZANDE
23
0
3
13
JĀNIS LŪSIS
21
3
2
14
GUNDARS LIBERTS
23
0
3
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
23
0
3
16
ANDRIS ULĀNS
23
0
3
17
STELLA DREIŽE
23
0
3
18
JĀNIS ĶIPSNA
23
0
3
19
IRINA ŅIKONOVA
23
0
3
20
AUSMA DRAGONE
20
2
4
21
ALDIS DOĻĢIS
22
1
3
22
LEONS GINDRA
23
0
3
23
ARNIS MĒTRA
24
0
2
24
IVARS PĒTERSONS
24
0
2
25
VIKTORS LAPČENOKS
18
5
3
26
ANDRIS ZIEMELIS
23
1
2
27
JĀNIS DOLACIS
24
0
2
28
ARTURS JAKOVĻEVS
23
0
3
29
ALVIS MENGOTS
24
0
2
30
INESE SLŪTIŅA
24
0
2
31
INĀRA NEČĀJEVA
23
0
3
32
LEONTINA PEIČA
24
0
2
33
ILONA VOICANE
24
0
2
34
NATAĻJA BOJĀRE
23
0
3
35
JURIS PUTRIŅŠ
24
0
2
36
KĀRLIS RUKUTS
24
0
2
37
KARINA KAKTIŅA
22
1
3
38
ĻUBOVA KAIDA
24
0
2
39
ĀRIJA DIŠLERE
24
0
2
40
LEONS PUNENOVS
23
0
3
41
EMĪLIJA EMKENA
24
0
2
42
LINDA BĀLIŅA
24
0
2
43
IRINA ZĀLĪTE
23
0
3
44
BAIBA LĪCE
24
0
2
45
ZIGURDS BEINERTS
22
3
1
46
SANDIS LAUBE
23
0
3
47
MĀRCIS RIBA
24
0
2
48
SINTIJA BATKOVSKA
24
0
2
49
EDGARS SUIJA
23
0
3
50
ILZE KREITUSE
19
4
3