Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
120.iecirknis - RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
0
7
1
2
ROMUALDS DAUDZE
7
0
1
3
ILGA KREITUSE
3
4
1
4
EDVĪNS LAUCIS
8
0
0
5
ANITA SUIJA
8
0
0
6
LILITA LAUBE
8
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
8
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
8
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
8
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
7
1
0
11
MĀRIS PAVĀRS
8
0
0
12
INĀRA IZANDE
8
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
8
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
8
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
8
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
8
0
0
17
STELLA DREIŽE
8
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
8
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
8
0
0
20
AUSMA DRAGONE
7
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
8
0
0
22
LEONS GINDRA
6
2
0
23
ARNIS MĒTRA
7
1
0
24
IVARS PĒTERSONS
8
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
8
0
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
8
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
8
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
8
0
0
29
ALVIS MENGOTS
8
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
8
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
8
0
0
32
LEONTINA PEIČA
8
0
0
33
ILONA VOICANE
8
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
8
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
8
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
8
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
8
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
8
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
8
0
0
40
LEONS PUNENOVS
8
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
8
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
7
1
0
43
IRINA ZĀLĪTE
8
0
0
44
BAIBA LĪCE
8
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
8
0
0
46
SANDIS LAUBE
8
0
0
47
MĀRCIS RIBA
8
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
8
0
0
49
EDGARS SUIJA
8
0
0
50
ILZE KREITUSE
7
1
0