Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
124.iecirknis - RIGAS 61. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
6
20
1
2
ROMUALDS DAUDZE
25
1
1
3
ILGA KREITUSE
9
18
0
4
EDVĪNS LAUCIS
26
0
1
5
ANITA SUIJA
26
0
1
6
LILITA LAUBE
26
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
25
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
26
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
26
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
26
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
26
0
1
12
INĀRA IZANDE
26
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
26
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
26
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
26
0
1
16
ANDRIS ULĀNS
26
0
1
17
STELLA DREIŽE
26
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
26
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
26
0
1
20
AUSMA DRAGONE
25
1
1
21
ALDIS DOĻĢIS
25
1
1
22
LEONS GINDRA
24
2
1
23
ARNIS MĒTRA
25
1
1
24
IVARS PĒTERSONS
25
1
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
24
3
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
26
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
26
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
26
0
1
29
ALVIS MENGOTS
26
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
26
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
26
0
1
32
LEONTINA PEIČA
26
0
1
33
ILONA VOICANE
26
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
25
1
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
26
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
26
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
26
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
26
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
26
0
1
40
LEONS PUNENOVS
25
1
1
41
EMĪLIJA EMKENA
26
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
26
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
26
0
1
44
BAIBA LĪCE
26
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
24
2
1
46
SANDIS LAUBE
26
0
1
47
MĀRCIS RIBA
26
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
26
0
1
49
EDGARS SUIJA
26
0
1
50
ILZE KREITUSE
23
3
1