Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
125.iecirknis - AGENSKALNA VALSTS GIMNAZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
2
16
0
2
ROMUALDS DAUDZE
18
0
0
3
ILGA KREITUSE
5
13
0
4
EDVĪNS LAUCIS
16
2
0
5
ANITA SUIJA
18
0
0
6
LILITA LAUBE
17
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
17
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
18
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
18
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
15
2
1
11
MĀRIS PAVĀRS
18
0
0
12
INĀRA IZANDE
18
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
16
2
0
14
GUNDARS LIBERTS
17
1
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
18
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
18
0
0
17
STELLA DREIŽE
18
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
18
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
18
0
0
20
AUSMA DRAGONE
18
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
18
0
0
22
LEONS GINDRA
17
1
0
23
ARNIS MĒTRA
17
1
0
24
IVARS PĒTERSONS
17
1
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
14
3
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
18
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
18
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
18
0
0
29
ALVIS MENGOTS
18
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
18
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
18
0
0
32
LEONTINA PEIČA
18
0
0
33
ILONA VOICANE
18
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
18
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
18
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
18
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
18
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
18
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
18
0
0
40
LEONS PUNENOVS
18
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
18
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
18
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
18
0
0
44
BAIBA LĪCE
18
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
17
0
1
46
SANDIS LAUBE
17
0
1
47
MĀRCIS RIBA
18
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
18
0
0
49
EDGARS SUIJA
18
0
0
50
ILZE KREITUSE
15
3
0