Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
138.iecirknis - RĪGAS 7. INTERNĀTSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
2
4
0
2
ROMUALDS DAUDZE
3
2
1
3
ILGA KREITUSE
1
5
0
4
EDVĪNS LAUCIS
6
0
0
5
ANITA SUIJA
6
0
0
6
LILITA LAUBE
5
1
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
6
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
6
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
5
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
6
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
5
0
1
12
INĀRA IZANDE
6
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
6
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
6
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
6
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
6
0
0
17
STELLA DREIŽE
5
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
6
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
6
0
0
20
AUSMA DRAGONE
5
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
6
0
0
22
LEONS GINDRA
6
0
0
23
ARNIS MĒTRA
6
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
6
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
5
0
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
6
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
6
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
6
0
0
29
ALVIS MENGOTS
6
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
5
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
6
0
0
32
LEONTINA PEIČA
6
0
0
33
ILONA VOICANE
6
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
5
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
6
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
6
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
5
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
6
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
6
0
0
40
LEONS PUNENOVS
6
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
6
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
6
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
6
0
0
44
BAIBA LĪCE
6
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
6
0
0
46
SANDIS LAUBE
6
0
0
47
MĀRCIS RIBA
6
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
6
0
0
49
EDGARS SUIJA
6
0
0
50
ILZE KREITUSE
4
2
0