Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
140.iecirknis - RIGAS ZOLITUDES GIMNAZIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
2
7
0
2
ROMUALDS DAUDZE
8
1
0
3
ILGA KREITUSE
5
4
0
4
EDVĪNS LAUCIS
9
0
0
5
ANITA SUIJA
9
0
0
6
LILITA LAUBE
9
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
9
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
9
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
8
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
9
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
9
0
0
12
INĀRA IZANDE
9
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
8
1
0
14
GUNDARS LIBERTS
9
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
9
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
9
0
0
17
STELLA DREIŽE
8
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
9
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
9
0
0
20
AUSMA DRAGONE
8
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
9
0
0
22
LEONS GINDRA
9
0
0
23
ARNIS MĒTRA
9
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
9
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
8
1
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
9
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
9
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
9
0
0
29
ALVIS MENGOTS
9
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
9
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
9
0
0
32
LEONTINA PEIČA
9
0
0
33
ILONA VOICANE
9
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
9
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
9
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
9
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
9
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
9
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
9
0
0
40
LEONS PUNENOVS
9
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
9
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
8
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
9
0
0
44
BAIBA LĪCE
9
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
9
0
0
46
SANDIS LAUBE
9
0
0
47
MĀRCIS RIBA
9
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
9
0
0
49
EDGARS SUIJA
9
0
0
50
ILZE KREITUSE
7
2
0