Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
142.iecirknis - RĪGAS ZIEMEĻU RAJONA IZPILDDIREKCIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
20
0
2
ROMUALDS DAUDZE
22
2
1
3
ILGA KREITUSE
12
13
0
4
EDVĪNS LAUCIS
21
3
1
5
ANITA SUIJA
24
0
1
6
LILITA LAUBE
24
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
21
3
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
22
2
1
9
VIKTORS BUGAJS
22
2
1
10
JĀNIS GRIGALIS
22
2
1
11
MĀRIS PAVĀRS
23
1
1
12
INĀRA IZANDE
24
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
20
2
3
14
GUNDARS LIBERTS
22
2
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
23
0
2
16
ANDRIS ULĀNS
22
2
1
17
STELLA DREIŽE
23
1
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
24
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
22
2
1
20
AUSMA DRAGONE
22
1
2
21
ALDIS DOĻĢIS
24
0
1
22
LEONS GINDRA
21
3
1
23
ARNIS MĒTRA
24
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
23
0
2
25
VIKTORS LAPČENOKS
22
2
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
24
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
24
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
24
0
1
29
ALVIS MENGOTS
24
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
24
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
23
1
1
32
LEONTINA PEIČA
24
0
1
33
ILONA VOICANE
24
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
24
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
24
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
24
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
24
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
24
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
24
0
1
40
LEONS PUNENOVS
24
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
24
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
24
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
24
0
1
44
BAIBA LĪCE
23
0
2
45
ZIGURDS BEINERTS
21
3
1
46
SANDIS LAUBE
24
0
1
47
MĀRCIS RIBA
24
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
24
0
1
49
EDGARS SUIJA
24
0
1
50
ILZE KREITUSE
22
2
1