Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
154.iecirknis - RĪGAS 31. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
2
13
0
2
ROMUALDS DAUDZE
14
1
0
3
ILGA KREITUSE
8
7
0
4
EDVĪNS LAUCIS
15
0
0
5
ANITA SUIJA
15
0
0
6
LILITA LAUBE
15
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
15
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
15
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
15
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
15
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
15
0
0
12
INĀRA IZANDE
15
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
15
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
15
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
15
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
15
0
0
17
STELLA DREIŽE
15
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
15
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
14
0
1
20
AUSMA DRAGONE
15
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
15
0
0
22
LEONS GINDRA
10
5
0
23
ARNIS MĒTRA
14
1
0
24
IVARS PĒTERSONS
15
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
11
3
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
15
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
15
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
15
0
0
29
ALVIS MENGOTS
15
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
15
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
14
0
1
32
LEONTINA PEIČA
15
0
0
33
ILONA VOICANE
15
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
14
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
15
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
15
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
15
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
15
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
15
0
0
40
LEONS PUNENOVS
15
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
15
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
15
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
15
0
0
44
BAIBA LĪCE
15
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
14
1
0
46
SANDIS LAUBE
15
0
0
47
MĀRCIS RIBA
15
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
15
0
0
49
EDGARS SUIJA
15
0
0
50
ILZE KREITUSE
14
1
0