Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
157.iecirknis - NAMU PĀRVALDES "JAUNCIEMS" FILIĀLE


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
3
0
0
2
ROMUALDS DAUDZE
3
0
0
3
ILGA KREITUSE
2
1
0
4
EDVĪNS LAUCIS
3
0
0
5
ANITA SUIJA
2
1
0
6
LILITA LAUBE
3
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
3
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
3
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
3
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
3
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
3
0
0
12
INĀRA IZANDE
3
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
3
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
3
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
2
1
0
16
ANDRIS ULĀNS
3
0
0
17
STELLA DREIŽE
3
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
3
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
3
0
0
20
AUSMA DRAGONE
3
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
3
0
0
22
LEONS GINDRA
3
0
0
23
ARNIS MĒTRA
3
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
3
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
3
0
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
3
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
3
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
3
0
0
29
ALVIS MENGOTS
3
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
3
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
3
0
0
32
LEONTINA PEIČA
3
0
0
33
ILONA VOICANE
3
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
3
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
3
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
3
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
3
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
3
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
3
0
0
40
LEONS PUNENOVS
3
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
3
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
3
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
3
0
0
44
BAIBA LĪCE
3
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
3
0
0
46
SANDIS LAUBE
3
0
0
47
MĀRCIS RIBA
3
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
3
0
0
49
EDGARS SUIJA
3
0
0
50
ILZE KREITUSE
3
0
0