Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
19.iecirknis - RIGAS 34. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
8
9
4
2
ROMUALDS DAUDZE
17
1
3
3
ILGA KREITUSE
11
7
3
4
EDVĪNS LAUCIS
17
0
4
5
ANITA SUIJA
17
4
0
6
LILITA LAUBE
20
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
18
0
3
8
IMANTS KAIMIŅŠ
19
1
1
9
VIKTORS BUGAJS
16
3
2
10
JĀNIS GRIGALIS
19
0
2
11
MĀRIS PAVĀRS
18
2
1
12
INĀRA IZANDE
20
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
20
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
20
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
19
1
1
16
ANDRIS ULĀNS
19
0
2
17
STELLA DREIŽE
20
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
20
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
20
0
1
20
AUSMA DRAGONE
19
0
2
21
ALDIS DOĻĢIS
19
1
1
22
LEONS GINDRA
18
1
2
23
ARNIS MĒTRA
20
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
20
1
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
20
0
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
20
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
20
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
19
0
2
29
ALVIS MENGOTS
18
2
1
30
INESE SLŪTIŅA
21
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
19
0
2
32
LEONTINA PEIČA
21
0
0
33
ILONA VOICANE
21
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
19
0
2
35
JURIS PUTRIŅŠ
19
0
2
36
KĀRLIS RUKUTS
19
1
1
37
KARINA KAKTIŅA
19
0
2
38
ĻUBOVA KAIDA
20
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
21
0
0
40
LEONS PUNENOVS
19
0
2
41
EMĪLIJA EMKENA
20
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
18
1
2
43
IRINA ZĀLĪTE
19
0
2
44
BAIBA LĪCE
19
0
2
45
ZIGURDS BEINERTS
20
0
1
46
SANDIS LAUBE
20
0
1
47
MĀRCIS RIBA
20
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
19
0
2
49
EDGARS SUIJA
18
3
0
50
ILZE KREITUSE
18
1
2