Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
22.iecirknis - RĪGAS 33.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
4
6
0
2
ROMUALDS DAUDZE
9
1
0
3
ILGA KREITUSE
4
6
0
4
EDVĪNS LAUCIS
10
0
0
5
ANITA SUIJA
9
1
0
6
LILITA LAUBE
8
2
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
10
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
10
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
10
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
10
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
9
1
0
12
INĀRA IZANDE
9
1
0
13
JĀNIS LŪSIS
6
4
0
14
GUNDARS LIBERTS
10
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
8
2
0
16
ANDRIS ULĀNS
10
0
0
17
STELLA DREIŽE
9
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
10
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
9
1
0
20
AUSMA DRAGONE
9
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
10
0
0
22
LEONS GINDRA
10
0
0
23
ARNIS MĒTRA
10
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
10
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
9
1
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
10
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
10
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
10
0
0
29
ALVIS MENGOTS
10
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
9
1
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
9
1
0
32
LEONTINA PEIČA
10
0
0
33
ILONA VOICANE
9
1
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
8
2
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
10
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
10
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
9
1
0
38
ĻUBOVA KAIDA
9
1
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
9
1
0
40
LEONS PUNENOVS
10
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
9
1
0
42
LINDA BĀLIŅA
9
1
0
43
IRINA ZĀLĪTE
9
1
0
44
BAIBA LĪCE
9
1
0
45
ZIGURDS BEINERTS
10
0
0
46
SANDIS LAUBE
10
0
0
47
MĀRCIS RIBA
10
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
9
1
0
49
EDGARS SUIJA
10
0
0
50
ILZE KREITUSE
8
2
0