Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
24.iecirknis - RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
6
5
0
2
ROMUALDS DAUDZE
8
3
0
3
ILGA KREITUSE
4
7
0
4
EDVĪNS LAUCIS
9
1
1
5
ANITA SUIJA
10
1
0
6
LILITA LAUBE
11
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
10
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
10
1
0
9
VIKTORS BUGAJS
10
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
10
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
10
1
0
12
INĀRA IZANDE
11
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
9
1
1
14
GUNDARS LIBERTS
11
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
10
1
0
16
ANDRIS ULĀNS
9
1
1
17
STELLA DREIŽE
10
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
10
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
10
0
1
20
AUSMA DRAGONE
9
1
1
21
ALDIS DOĻĢIS
10
0
1
22
LEONS GINDRA
9
2
0
23
ARNIS MĒTRA
11
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
9
2
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
10
0
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
10
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
10
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
10
0
1
29
ALVIS MENGOTS
10
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
10
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
8
2
1
32
LEONTINA PEIČA
11
0
0
33
ILONA VOICANE
10
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
9
0
2
35
JURIS PUTRIŅŠ
11
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
11
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
10
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
9
0
2
39
ĀRIJA DIŠLERE
11
0
0
40
LEONS PUNENOVS
10
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
10
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
10
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
10
0
1
44
BAIBA LĪCE
10
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
11
0
0
46
SANDIS LAUBE
10
0
1
47
MĀRCIS RIBA
10
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
10
0
1
49
EDGARS SUIJA
10
0
1
50
ILZE KREITUSE
9
0
2