Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
26.iecirknis - RĪGAS 69.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
1
0
0
2
ROMUALDS DAUDZE
1
0
0
3
ILGA KREITUSE
1
0
0
4
EDVĪNS LAUCIS
1
0
0
5
ANITA SUIJA
1
0
0
6
LILITA LAUBE
1
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
1
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
1
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
1
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
1
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
1
0
0
12
INĀRA IZANDE
1
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
1
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
1
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
1
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
1
0
0
17
STELLA DREIŽE
1
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
1
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
1
0
0
20
AUSMA DRAGONE
1
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
1
0
0
22
LEONS GINDRA
0
1
0
23
ARNIS MĒTRA
1
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
1
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
1
0
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
1
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
1
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
1
0
0
29
ALVIS MENGOTS
1
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
1
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
1
0
0
32
LEONTINA PEIČA
1
0
0
33
ILONA VOICANE
1
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
1
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
1
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
1
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
1
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
1
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
1
0
0
40
LEONS PUNENOVS
1
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
1
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
1
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
1
0
0
44
BAIBA LĪCE
1
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
1
0
0
46
SANDIS LAUBE
1
0
0
47
MĀRCIS RIBA
1
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
1
0
0
49
EDGARS SUIJA
1
0
0
50
ILZE KREITUSE
1
0
0