Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
33.iecirknis - RIGAS 96.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
7
1
2
ROMUALDS DAUDZE
10
0
3
3
ILGA KREITUSE
4
7
2
4
EDVĪNS LAUCIS
11
0
2
5
ANITA SUIJA
10
0
3
6
LILITA LAUBE
10
0
3
7
ILMARS LEŠINSKIS
11
0
2
8
IMANTS KAIMIŅŠ
9
0
4
9
VIKTORS BUGAJS
9
0
4
10
JĀNIS GRIGALIS
10
1
2
11
MĀRIS PAVĀRS
10
1
2
12
INĀRA IZANDE
8
2
3
13
JĀNIS LŪSIS
8
1
4
14
GUNDARS LIBERTS
10
0
3
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
9
0
4
16
ANDRIS ULĀNS
9
0
4
17
STELLA DREIŽE
9
0
4
18
JĀNIS ĶIPSNA
10
0
3
19
IRINA ŅIKONOVA
9
0
4
20
AUSMA DRAGONE
10
0
3
21
ALDIS DOĻĢIS
10
0
3
22
LEONS GINDRA
10
0
3
23
ARNIS MĒTRA
10
0
3
24
IVARS PĒTERSONS
10
0
3
25
VIKTORS LAPČENOKS
8
1
4
26
ANDRIS ZIEMELIS
10
0
3
27
JĀNIS DOLACIS
10
0
3
28
ARTURS JAKOVĻEVS
10
0
3
29
ALVIS MENGOTS
10
0
3
30
INESE SLŪTIŅA
10
0
3
31
INĀRA NEČĀJEVA
9
0
4
32
LEONTINA PEIČA
9
0
4
33
ILONA VOICANE
10
0
3
34
NATAĻJA BOJĀRE
9
0
4
35
JURIS PUTRIŅŠ
8
2
3
36
KĀRLIS RUKUTS
10
0
3
37
KARINA KAKTIŅA
9
1
3
38
ĻUBOVA KAIDA
9
0
4
39
ĀRIJA DIŠLERE
10
0
3
40
LEONS PUNENOVS
9
0
4
41
EMĪLIJA EMKENA
10
0
3
42
LINDA BĀLIŅA
10
0
3
43
IRINA ZĀLĪTE
10
0
3
44
BAIBA LĪCE
10
0
3
45
ZIGURDS BEINERTS
10
0
3
46
SANDIS LAUBE
10
0
3
47
MĀRCIS RIBA
10
0
3
48
SINTIJA BATKOVSKA
9
0
4
49
EDGARS SUIJA
9
0
4
50
ILZE KREITUSE
10
0
3