Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
35.iecirknis - RĪGAS 6. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
18
0
2
ROMUALDS DAUDZE
23
0
0
3
ILGA KREITUSE
9
13
1
4
EDVĪNS LAUCIS
9
13
1
5
ANITA SUIJA
22
1
0
6
LILITA LAUBE
23
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
21
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
22
1
0
9
VIKTORS BUGAJS
23
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
22
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
22
1
0
12
INĀRA IZANDE
23
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
23
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
23
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
23
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
23
0
0
17
STELLA DREIŽE
23
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
23
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
23
0
0
20
AUSMA DRAGONE
22
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
23
0
0
22
LEONS GINDRA
16
7
0
23
ARNIS MĒTRA
23
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
23
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
22
1
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
22
1
0
27
JĀNIS DOLACIS
23
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
23
0
0
29
ALVIS MENGOTS
23
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
23
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
23
0
0
32
LEONTINA PEIČA
23
0
0
33
ILONA VOICANE
23
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
22
1
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
23
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
23
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
22
1
0
38
ĻUBOVA KAIDA
23
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
23
0
0
40
LEONS PUNENOVS
23
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
23
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
23
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
23
0
0
44
BAIBA LĪCE
22
1
0
45
ZIGURDS BEINERTS
20
3
0
46
SANDIS LAUBE
22
0
1
47
MĀRCIS RIBA
23
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
23
0
0
49
EDGARS SUIJA
23
0
0
50
ILZE KREITUSE
19
4
0