Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
39.iecirknis - KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
10
17
0
2
ROMUALDS DAUDZE
25
2
0
3
ILGA KREITUSE
15
12
0
4
EDVĪNS LAUCIS
26
1
0
5
ANITA SUIJA
27
0
0
6
LILITA LAUBE
27
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
27
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
27
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
27
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
27
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
26
1
0
12
INĀRA IZANDE
27
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
27
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
27
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
27
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
27
0
0
17
STELLA DREIŽE
26
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
27
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
27
0
0
20
AUSMA DRAGONE
25
2
0
21
ALDIS DOĻĢIS
27
0
0
22
LEONS GINDRA
24
3
0
23
ARNIS MĒTRA
27
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
27
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
24
3
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
27
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
27
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
27
0
0
29
ALVIS MENGOTS
26
1
0
30
INESE SLŪTIŅA
27
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
27
0
0
32
LEONTINA PEIČA
26
1
0
33
ILONA VOICANE
27
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
27
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
24
3
0
36
KĀRLIS RUKUTS
27
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
27
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
27
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
27
0
0
40
LEONS PUNENOVS
27
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
27
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
27
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
27
0
0
44
BAIBA LĪCE
27
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
27
0
0
46
SANDIS LAUBE
27
0
0
47
MĀRCIS RIBA
27
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
27
0
0
49
EDGARS SUIJA
26
1
0
50
ILZE KREITUSE
26
1
0