Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
4.iecirknis - SĀKUMSKOLA "VALODIŅA"


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
15
0
2
ROMUALDS DAUDZE
18
2
0
3
ILGA KREITUSE
10
10
0
4
EDVĪNS LAUCIS
16
4
0
5
ANITA SUIJA
19
1
0
6
LILITA LAUBE
16
2
2
7
ILMARS LEŠINSKIS
19
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
19
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
18
1
1
10
JĀNIS GRIGALIS
19
1
0
11
MĀRIS PAVĀRS
20
0
0
12
INĀRA IZANDE
19
1
0
13
JĀNIS LŪSIS
17
3
0
14
GUNDARS LIBERTS
19
1
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
18
1
1
16
ANDRIS ULĀNS
19
1
0
17
STELLA DREIŽE
17
2
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
18
2
0
19
IRINA ŅIKONOVA
19
1
0
20
AUSMA DRAGONE
20
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
19
0
1
22
LEONS GINDRA
17
3
0
23
ARNIS MĒTRA
20
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
19
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
14
4
2
26
ANDRIS ZIEMELIS
19
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
18
2
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
20
0
0
29
ALVIS MENGOTS
20
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
19
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
19
1
0
32
LEONTINA PEIČA
19
0
1
33
ILONA VOICANE
18
1
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
20
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
20
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
19
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
20
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
19
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
19
0
1
40
LEONS PUNENOVS
20
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
19
1
0
42
LINDA BĀLIŅA
17
0
3
43
IRINA ZĀLĪTE
19
1
0
44
BAIBA LĪCE
20
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
19
0
1
46
SANDIS LAUBE
20
0
0
47
MĀRCIS RIBA
20
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
18
1
1
49
EDGARS SUIJA
20
0
0
50
ILZE KREITUSE
14
5
1