Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
43.iecirknis - RĪGAS TŪRISMA UN KULINĀRIJAS SKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
7
19
0
2
ROMUALDS DAUDZE
24
2
0
3
ILGA KREITUSE
14
12
0
4
EDVĪNS LAUCIS
25
1
0
5
ANITA SUIJA
26
0
0
6
LILITA LAUBE
26
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
25
0
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
25
1
0
9
VIKTORS BUGAJS
24
0
2
10
JĀNIS GRIGALIS
25
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
25
0
1
12
INĀRA IZANDE
26
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
23
2
1
14
GUNDARS LIBERTS
25
1
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
23
2
1
16
ANDRIS ULĀNS
25
0
1
17
STELLA DREIŽE
25
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
25
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
25
0
1
20
AUSMA DRAGONE
25
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
24
0
2
22
LEONS GINDRA
24
1
1
23
ARNIS MĒTRA
25
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
25
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
19
4
3
26
ANDRIS ZIEMELIS
25
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
25
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
24
1
1
29
ALVIS MENGOTS
25
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
25
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
25
0
1
32
LEONTINA PEIČA
25
0
1
33
ILONA VOICANE
25
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
25
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
24
2
0
36
KĀRLIS RUKUTS
25
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
26
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
26
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
26
0
0
40
LEONS PUNENOVS
26
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
26
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
26
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
26
0
0
44
BAIBA LĪCE
26
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
26
0
0
46
SANDIS LAUBE
26
0
0
47
MĀRCIS RIBA
26
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
26
0
0
49
EDGARS SUIJA
26
0
0
50
ILZE KREITUSE
24
1
1