Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
45.iecirknis - RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
14
14
0
2
ROMUALDS DAUDZE
24
4
0
3
ILGA KREITUSE
13
15
0
4
EDVĪNS LAUCIS
26
2
0
5
ANITA SUIJA
27
0
1
6
LILITA LAUBE
27
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
27
0
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
25
2
1
9
VIKTORS BUGAJS
27
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
27
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
27
0
1
12
INĀRA IZANDE
27
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
26
1
1
14
GUNDARS LIBERTS
27
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
27
0
1
16
ANDRIS ULĀNS
27
0
1
17
STELLA DREIŽE
27
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
27
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
27
0
1
20
AUSMA DRAGONE
27
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
27
0
1
22
LEONS GINDRA
20
7
1
23
ARNIS MĒTRA
27
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
27
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
20
7
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
27
1
0
27
JĀNIS DOLACIS
27
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
27
0
1
29
ALVIS MENGOTS
27
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
27
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
26
1
1
32
LEONTINA PEIČA
27
0
1
33
ILONA VOICANE
27
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
27
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
26
1
1
36
KĀRLIS RUKUTS
27
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
27
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
27
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
26
1
1
40
LEONS PUNENOVS
27
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
27
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
26
1
1
43
IRINA ZĀLĪTE
26
1
1
44
BAIBA LĪCE
27
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
26
1
1
46
SANDIS LAUBE
26
1
1
47
MĀRCIS RIBA
26
1
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
27
0
1
49
EDGARS SUIJA
27
0
1
50
ILZE KREITUSE
25
3
0