Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
59.iecirknis - RĪGAS 55. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
4
2
2
ROMUALDS DAUDZE
7
2
2
3
ILGA KREITUSE
7
3
1
4
EDVĪNS LAUCIS
8
0
3
5
ANITA SUIJA
8
0
3
6
LILITA LAUBE
8
0
3
7
ILMARS LEŠINSKIS
8
0
3
8
IMANTS KAIMIŅŠ
8
0
3
9
VIKTORS BUGAJS
8
0
3
10
JĀNIS GRIGALIS
8
0
3
11
MĀRIS PAVĀRS
8
0
3
12
INĀRA IZANDE
8
0
3
13
JĀNIS LŪSIS
8
0
3
14
GUNDARS LIBERTS
8
0
3
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
7
1
3
16
ANDRIS ULĀNS
7
1
3
17
STELLA DREIŽE
8
0
3
18
JĀNIS ĶIPSNA
8
0
3
19
IRINA ŅIKONOVA
8
0
3
20
AUSMA DRAGONE
7
4
0
21
ALDIS DOĻĢIS
7
1
3
22
LEONS GINDRA
8
0
3
23
ARNIS MĒTRA
7
0
4
24
IVARS PĒTERSONS
8
0
3
25
VIKTORS LAPČENOKS
4
2
5
26
ANDRIS ZIEMELIS
8
0
3
27
JĀNIS DOLACIS
8
0
3
28
ARTURS JAKOVĻEVS
8
0
3
29
ALVIS MENGOTS
8
0
3
30
INESE SLŪTIŅA
8
0
3
31
INĀRA NEČĀJEVA
8
0
3
32
LEONTINA PEIČA
8
0
3
33
ILONA VOICANE
8
0
3
34
NATAĻJA BOJĀRE
8
0
3
35
JURIS PUTRIŅŠ
7
1
3
36
KĀRLIS RUKUTS
8
0
3
37
KARINA KAKTIŅA
7
1
3
38
ĻUBOVA KAIDA
8
0
3
39
ĀRIJA DIŠLERE
8
0
3
40
LEONS PUNENOVS
7
1
3
41
EMĪLIJA EMKENA
8
0
3
42
LINDA BĀLIŅA
6
0
5
43
IRINA ZĀLĪTE
8
0
3
44
BAIBA LĪCE
8
0
3
45
ZIGURDS BEINERTS
8
0
3
46
SANDIS LAUBE
8
0
3
47
MĀRCIS RIBA
8
0
3
48
SINTIJA BATKOVSKA
8
0
3
49
EDGARS SUIJA
8
0
3
50
ILZE KREITUSE
7
1
3