Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
60.iecirknis - RĪGAS 93. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
3
2
0
2
ROMUALDS DAUDZE
5
0
0
3
ILGA KREITUSE
2
3
0
4
EDVĪNS LAUCIS
4
1
0
5
ANITA SUIJA
5
0
0
6
LILITA LAUBE
5
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
5
0
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
5
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
5
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
5
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
5
0
0
12
INĀRA IZANDE
5
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
5
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
5
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
5
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
5
0
0
17
STELLA DREIŽE
4
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
5
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
5
0
0
20
AUSMA DRAGONE
4
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
5
0
0
22
LEONS GINDRA
5
0
0
23
ARNIS MĒTRA
5
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
5
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
5
0
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
5
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
5
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
5
0
0
29
ALVIS MENGOTS
5
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
5
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
5
0
0
32
LEONTINA PEIČA
5
0
0
33
ILONA VOICANE
5
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
5
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
5
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
5
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
5
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
5
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
5
0
0
40
LEONS PUNENOVS
5
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
5
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
5
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
5
0
0
44
BAIBA LĪCE
5
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
5
0
0
46
SANDIS LAUBE
5
0
0
47
MĀRCIS RIBA
5
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
5
0
0
49
EDGARS SUIJA
5
0
0
50
ILZE KREITUSE
3
1
1