Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
61.iecirknis - RĪGAS 93. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
6
7
1
2
ROMUALDS DAUDZE
13
0
1
3
ILGA KREITUSE
11
2
1
4
EDVĪNS LAUCIS
12
0
2
5
ANITA SUIJA
13
0
1
6
LILITA LAUBE
13
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
12
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
13
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
10
2
2
10
JĀNIS GRIGALIS
12
1
1
11
MĀRIS PAVĀRS
11
1
2
12
INĀRA IZANDE
13
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
12
1
1
14
GUNDARS LIBERTS
13
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
7
4
3
16
ANDRIS ULĀNS
13
0
1
17
STELLA DREIŽE
12
0
2
18
JĀNIS ĶIPSNA
11
2
1
19
IRINA ŅIKONOVA
13
0
1
20
AUSMA DRAGONE
13
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
12
0
2
22
LEONS GINDRA
12
0
2
23
ARNIS MĒTRA
12
0
2
24
IVARS PĒTERSONS
13
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
12
1
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
13
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
12
0
2
28
ARTURS JAKOVĻEVS
12
1
1
29
ALVIS MENGOTS
13
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
13
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
12
0
2
32
LEONTINA PEIČA
12
0
2
33
ILONA VOICANE
12
1
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
13
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
13
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
13
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
13
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
12
0
2
39
ĀRIJA DIŠLERE
12
0
2
40
LEONS PUNENOVS
12
0
2
41
EMĪLIJA EMKENA
12
0
2
42
LINDA BĀLIŅA
13
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
13
0
1
44
BAIBA LĪCE
13
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
13
0
1
46
SANDIS LAUBE
12
0
2
47
MĀRCIS RIBA
12
0
2
48
SINTIJA BATKOVSKA
12
0
2
49
EDGARS SUIJA
12
0
2
50
ILZE KREITUSE
12
1
1