Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
64.iecirknis - RĪGAS 86. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
2
6
1
2
ROMUALDS DAUDZE
9
0
0
3
ILGA KREITUSE
5
4
0
4
EDVĪNS LAUCIS
8
0
1
5
ANITA SUIJA
7
1
1
6
LILITA LAUBE
9
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
7
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
7
1
1
9
VIKTORS BUGAJS
9
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
8
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
7
1
1
12
INĀRA IZANDE
9
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
8
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
7
1
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
8
0
1
16
ANDRIS ULĀNS
9
0
0
17
STELLA DREIŽE
8
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
9
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
8
0
1
20
AUSMA DRAGONE
8
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
7
1
1
22
LEONS GINDRA
6
2
1
23
ARNIS MĒTRA
8
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
9
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
9
0
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
8
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
9
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
9
0
0
29
ALVIS MENGOTS
7
1
1
30
INESE SLŪTIŅA
9
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
8
0
1
32
LEONTINA PEIČA
8
0
1
33
ILONA VOICANE
8
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
8
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
8
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
8
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
9
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
7
1
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
8
0
1
40
LEONS PUNENOVS
8
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
8
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
8
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
8
0
1
44
BAIBA LĪCE
8
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
8
0
1
46
SANDIS LAUBE
8
0
1
47
MĀRCIS RIBA
8
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
8
0
1
49
EDGARS SUIJA
8
0
1
50
ILZE KREITUSE
8
0
1