Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
65.iecirknis - RĪGAS 86. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
2
5
0
2
ROMUALDS DAUDZE
6
0
1
3
ILGA KREITUSE
5
2
0
4
EDVĪNS LAUCIS
7
0
0
5
ANITA SUIJA
7
0
0
6
LILITA LAUBE
7
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
6
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
7
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
7
0
0
10
JĀNIS GRIGALIS
7
0
0
11
MĀRIS PAVĀRS
7
0
0
12
INĀRA IZANDE
7
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
7
0
0
14
GUNDARS LIBERTS
7
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
5
2
0
16
ANDRIS ULĀNS
7
0
0
17
STELLA DREIŽE
7
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
7
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
7
0
0
20
AUSMA DRAGONE
7
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
7
0
0
22
LEONS GINDRA
6
1
0
23
ARNIS MĒTRA
7
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
7
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
6
1
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
7
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
7
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
7
0
0
29
ALVIS MENGOTS
7
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
7
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
7
0
0
32
LEONTINA PEIČA
7
0
0
33
ILONA VOICANE
7
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
7
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
7
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
7
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
7
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
7
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
7
0
0
40
LEONS PUNENOVS
7
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
7
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
7
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
7
0
0
44
BAIBA LĪCE
7
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
7
0
0
46
SANDIS LAUBE
7
0
0
47
MĀRCIS RIBA
7
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
7
0
0
49
EDGARS SUIJA
7
0
0
50
ILZE KREITUSE
7
0
0