Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
66.iecirknis - RĪGAS PAŠVALDĪBAS B/O SIA "PĻAVNIEKU NAMI" ADM. SEKTORS


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
3
4
0
2
ROMUALDS DAUDZE
7
0
0
3
ILGA KREITUSE
1
6
0
4
EDVĪNS LAUCIS
6
0
1
5
ANITA SUIJA
6
0
1
6
LILITA LAUBE
6
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
6
0
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
6
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
6
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
6
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
6
0
1
12
INĀRA IZANDE
6
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
6
0
1
14
GUNDARS LIBERTS
6
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
6
0
1
16
ANDRIS ULĀNS
6
0
1
17
STELLA DREIŽE
6
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
6
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
6
0
1
20
AUSMA DRAGONE
6
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
6
0
1
22
LEONS GINDRA
6
0
1
23
ARNIS MĒTRA
6
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
6
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
4
2
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
6
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
5
1
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
6
0
1
29
ALVIS MENGOTS
6
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
6
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
6
0
1
32
LEONTINA PEIČA
6
0
1
33
ILONA VOICANE
6
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
6
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
6
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
6
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
6
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
6
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
6
0
1
40
LEONS PUNENOVS
6
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
6
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
6
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
6
0
1
44
BAIBA LĪCE
6
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
6
0
1
46
SANDIS LAUBE
6
0
1
47
MĀRCIS RIBA
5
1
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
6
0
1
49
EDGARS SUIJA
7
0
0
50
ILZE KREITUSE
5
1
1