Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
68.iecirknis - RĪGAS 92. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
1
7
0
2
ROMUALDS DAUDZE
7
0
1
3
ILGA KREITUSE
2
5
1
4
EDVĪNS LAUCIS
7
0
1
5
ANITA SUIJA
7
0
1
6
LILITA LAUBE
7
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
6
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
7
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
7
0
1
10
JĀNIS GRIGALIS
6
1
1
11
MĀRIS PAVĀRS
7
0
1
12
INĀRA IZANDE
7
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
6
1
1
14
GUNDARS LIBERTS
7
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
7
0
1
16
ANDRIS ULĀNS
6
1
1
17
STELLA DREIŽE
7
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
7
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
7
0
1
20
AUSMA DRAGONE
7
0
1
21
ALDIS DOĻĢIS
7
0
1
22
LEONS GINDRA
7
0
1
23
ARNIS MĒTRA
6
1
1
24
IVARS PĒTERSONS
7
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
6
1
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
7
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
7
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
7
0
1
29
ALVIS MENGOTS
7
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
7
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
7
0
1
32
LEONTINA PEIČA
7
0
1
33
ILONA VOICANE
7
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
6
1
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
7
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
7
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
7
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
7
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
7
0
1
40
LEONS PUNENOVS
7
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
7
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
7
0
1
43
IRINA ZĀLĪTE
7
0
1
44
BAIBA LĪCE
7
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
7
0
1
46
SANDIS LAUBE
7
0
1
47
MĀRCIS RIBA
7
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
7
0
1
49
EDGARS SUIJA
7
0
1
50
ILZE KREITUSE
6
0
2