Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
69.iecirknis - RIGAS 32. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
8
14
5
2
ROMUALDS DAUDZE
23
2
2
3
ILGA KREITUSE
19
4
4
4
EDVĪNS LAUCIS
24
2
1
5
ANITA SUIJA
23
2
2
6
LILITA LAUBE
24
2
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
24
2
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
25
1
1
9
VIKTORS BUGAJS
24
0
3
10
JĀNIS GRIGALIS
23
1
3
11
MĀRIS PAVĀRS
25
1
1
12
INĀRA IZANDE
24
1
2
13
JĀNIS LŪSIS
24
2
1
14
GUNDARS LIBERTS
23
2
2
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
24
0
3
16
ANDRIS ULĀNS
25
1
1
17
STELLA DREIŽE
24
0
3
18
JĀNIS ĶIPSNA
25
1
1
19
IRINA ŅIKONOVA
24
0
3
20
AUSMA DRAGONE
23
2
2
21
ALDIS DOĻĢIS
25
1
1
22
LEONS GINDRA
18
8
1
23
ARNIS MĒTRA
24
2
1
24
IVARS PĒTERSONS
25
1
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
20
5
2
26
ANDRIS ZIEMELIS
24
2
1
27
JĀNIS DOLACIS
24
1
2
28
ARTURS JAKOVĻEVS
24
0
3
29
ALVIS MENGOTS
24
1
2
30
INESE SLŪTIŅA
24
1
2
31
INĀRA NEČĀJEVA
23
2
2
32
LEONTINA PEIČA
25
0
2
33
ILONA VOICANE
24
1
2
34
NATAĻJA BOJĀRE
22
1
4
35
JURIS PUTRIŅŠ
25
1
1
36
KĀRLIS RUKUTS
24
1
2
37
KARINA KAKTIŅA
24
1
2
38
ĻUBOVA KAIDA
23
0
4
39
ĀRIJA DIŠLERE
25
1
1
40
LEONS PUNENOVS
22
2
3
41
EMĪLIJA EMKENA
25
1
1
42
LINDA BĀLIŅA
25
1
1
43
IRINA ZĀLĪTE
24
1
2
44
BAIBA LĪCE
25
1
1
45
ZIGURDS BEINERTS
23
2
2
46
SANDIS LAUBE
24
2
1
47
MĀRCIS RIBA
25
1
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
24
1
2
49
EDGARS SUIJA
23
2
2
50
ILZE KREITUSE
23
0
4