Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
7.iecirknis - RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
7
33
2
2
ROMUALDS DAUDZE
35
4
3
3
ILGA KREITUSE
18
23
1
4
EDVĪNS LAUCIS
37
4
1
5
ANITA SUIJA
38
2
2
6
LILITA LAUBE
39
2
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
37
3
2
8
IMANTS KAIMIŅŠ
38
3
1
9
VIKTORS BUGAJS
32
5
5
10
JĀNIS GRIGALIS
37
4
1
11
MĀRIS PAVĀRS
37
4
1
12
INĀRA IZANDE
38
3
1
13
JĀNIS LŪSIS
37
3
2
14
GUNDARS LIBERTS
39
2
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
35
5
2
16
ANDRIS ULĀNS
39
2
1
17
STELLA DREIŽE
39
1
2
18
JĀNIS ĶIPSNA
40
1
1
19
IRINA ŅIKONOVA
36
3
3
20
AUSMA DRAGONE
37
4
1
21
ALDIS DOĻĢIS
39
2
1
22
LEONS GINDRA
37
3
2
23
ARNIS MĒTRA
39
1
2
24
IVARS PĒTERSONS
38
2
2
25
VIKTORS LAPČENOKS
32
6
4
26
ANDRIS ZIEMELIS
39
2
1
27
JĀNIS DOLACIS
40
1
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
39
2
1
29
ALVIS MENGOTS
39
2
1
30
INESE SLŪTIŅA
40
1
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
38
2
2
32
LEONTINA PEIČA
39
2
1
33
ILONA VOICANE
40
1
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
38
2
2
35
JURIS PUTRIŅŠ
41
1
0
36
KĀRLIS RUKUTS
40
1
1
37
KARINA KAKTIŅA
39
2
1
38
ĻUBOVA KAIDA
39
1
2
39
ĀRIJA DIŠLERE
39
1
2
40
LEONS PUNENOVS
38
3
1
41
EMĪLIJA EMKENA
39
1
2
42
LINDA BĀLIŅA
36
3
3
43
IRINA ZĀLĪTE
39
2
1
44
BAIBA LĪCE
38
2
2
45
ZIGURDS BEINERTS
37
3
2
46
SANDIS LAUBE
38
3
1
47
MĀRCIS RIBA
39
1
2
48
SINTIJA BATKOVSKA
38
1
3
49
EDGARS SUIJA
40
1
1
50
ILZE KREITUSE
32
9
1