Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
77.iecirknis - RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
11
0
2
ROMUALDS DAUDZE
16
0
0
3
ILGA KREITUSE
5
11
0
4
EDVĪNS LAUCIS
15
1
0
5
ANITA SUIJA
16
0
0
6
LILITA LAUBE
16
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
15
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
16
0
0
9
VIKTORS BUGAJS
15
1
0
10
JĀNIS GRIGALIS
15
1
0
11
MĀRIS PAVĀRS
16
0
0
12
INĀRA IZANDE
15
1
0
13
JĀNIS LŪSIS
15
1
0
14
GUNDARS LIBERTS
16
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
13
3
0
16
ANDRIS ULĀNS
16
0
0
17
STELLA DREIŽE
15
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
16
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
16
0
0
20
AUSMA DRAGONE
16
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
16
0
0
22
LEONS GINDRA
16
0
0
23
ARNIS MĒTRA
16
0
0
24
IVARS PĒTERSONS
16
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
14
2
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
16
0
0
27
JĀNIS DOLACIS
16
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
15
1
0
29
ALVIS MENGOTS
16
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
16
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
16
0
0
32
LEONTINA PEIČA
16
0
0
33
ILONA VOICANE
16
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
16
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
16
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
16
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
16
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
16
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
16
0
0
40
LEONS PUNENOVS
16
0
0
41
EMĪLIJA EMKENA
16
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
16
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
16
0
0
44
BAIBA LĪCE
16
0
0
45
ZIGURDS BEINERTS
14
2
0
46
SANDIS LAUBE
16
0
0
47
MĀRCIS RIBA
16
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
16
0
0
49
EDGARS SUIJA
16
0
0
50
ILZE KREITUSE
12
4
0