Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
80.iecirknis - RĪGAS FRANČU LICEJS


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
5
16
1
2
ROMUALDS DAUDZE
20
1
1
3
ILGA KREITUSE
20
1
1
4
EDVĪNS LAUCIS
19
2
1
5
ANITA SUIJA
19
2
1
6
LILITA LAUBE
19
2
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
20
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
20
1
1
9
VIKTORS BUGAJS
20
1
1
10
JĀNIS GRIGALIS
20
1
1
11
MĀRIS PAVĀRS
20
1
1
12
INĀRA IZANDE
19
2
1
13
JĀNIS LŪSIS
18
3
1
14
GUNDARS LIBERTS
20
1
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
20
1
1
16
ANDRIS ULĀNS
20
1
1
17
STELLA DREIŽE
20
1
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
20
1
1
19
IRINA ŅIKONOVA
20
1
1
20
AUSMA DRAGONE
20
1
1
21
ALDIS DOĻĢIS
20
1
1
22
LEONS GINDRA
19
2
1
23
ARNIS MĒTRA
20
1
1
24
IVARS PĒTERSONS
20
1
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
19
2
1
26
ANDRIS ZIEMELIS
20
1
1
27
JĀNIS DOLACIS
20
1
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
20
1
1
29
ALVIS MENGOTS
20
1
1
30
INESE SLŪTIŅA
20
1
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
20
1
1
32
LEONTINA PEIČA
20
1
1
33
ILONA VOICANE
20
1
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
20
1
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
20
1
1
36
KĀRLIS RUKUTS
20
1
1
37
KARINA KAKTIŅA
20
1
1
38
ĻUBOVA KAIDA
20
1
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
20
1
1
40
LEONS PUNENOVS
19
1
2
41
EMĪLIJA EMKENA
20
1
1
42
LINDA BĀLIŅA
20
1
1
43
IRINA ZĀLĪTE
20
1
1
44
BAIBA LĪCE
20
1
1
45
ZIGURDS BEINERTS
20
1
1
46
SANDIS LAUBE
20
1
1
47
MĀRCIS RIBA
20
1
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
20
1
1
49
EDGARS SUIJA
20
1
1
50
ILZE KREITUSE
14
7
1