Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
81.iecirknis - RĪGAS 100.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
4
7
0
2
ROMUALDS DAUDZE
11
0
0
3
ILGA KREITUSE
4
7
0
4
EDVĪNS LAUCIS
11
0
0
5
ANITA SUIJA
11
0
0
6
LILITA LAUBE
11
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
10
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
9
2
0
9
VIKTORS BUGAJS
10
1
0
10
JĀNIS GRIGALIS
10
1
0
11
MĀRIS PAVĀRS
11
0
0
12
INĀRA IZANDE
11
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
10
1
0
14
GUNDARS LIBERTS
11
0
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
11
0
0
16
ANDRIS ULĀNS
11
0
0
17
STELLA DREIŽE
11
0
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
11
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
11
0
0
20
AUSMA DRAGONE
11
0
0
21
ALDIS DOĻĢIS
11
0
0
22
LEONS GINDRA
11
0
0
23
ARNIS MĒTRA
9
2
0
24
IVARS PĒTERSONS
10
1
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
9
2
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
8
3
0
27
JĀNIS DOLACIS
8
3
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
11
0
0
29
ALVIS MENGOTS
11
0
0
30
INESE SLŪTIŅA
11
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
11
0
0
32
LEONTINA PEIČA
11
0
0
33
ILONA VOICANE
11
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
11
0
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
11
0
0
36
KĀRLIS RUKUTS
11
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
11
0
0
38
ĻUBOVA KAIDA
11
0
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
11
0
0
40
LEONS PUNENOVS
10
1
0
41
EMĪLIJA EMKENA
11
0
0
42
LINDA BĀLIŅA
11
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
11
0
0
44
BAIBA LĪCE
8
3
0
45
ZIGURDS BEINERTS
10
1
0
46
SANDIS LAUBE
11
0
0
47
MĀRCIS RIBA
11
0
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
11
0
0
49
EDGARS SUIJA
11
0
0
50
ILZE KREITUSE
8
3
0