Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
87.iecirknis - RĪGAS 45.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
3
14
0
2
ROMUALDS DAUDZE
16
1
0
3
ILGA KREITUSE
6
11
0
4
EDVĪNS LAUCIS
13
4
0
5
ANITA SUIJA
16
1
0
6
LILITA LAUBE
17
0
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
16
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
16
1
0
9
VIKTORS BUGAJS
16
1
0
10
JĀNIS GRIGALIS
16
1
0
11
MĀRIS PAVĀRS
15
2
0
12
INĀRA IZANDE
17
0
0
13
JĀNIS LŪSIS
16
1
0
14
GUNDARS LIBERTS
16
1
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
16
1
0
16
ANDRIS ULĀNS
16
1
0
17
STELLA DREIŽE
16
1
0
18
JĀNIS ĶIPSNA
17
0
0
19
IRINA ŅIKONOVA
16
1
0
20
AUSMA DRAGONE
16
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
17
0
0
22
LEONS GINDRA
16
1
0
23
ARNIS MĒTRA
16
1
0
24
IVARS PĒTERSONS
17
0
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
15
2
0
26
ANDRIS ZIEMELIS
16
1
0
27
JĀNIS DOLACIS
17
0
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
16
1
0
29
ALVIS MENGOTS
16
1
0
30
INESE SLŪTIŅA
17
0
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
15
2
0
32
LEONTINA PEIČA
16
1
0
33
ILONA VOICANE
17
0
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
16
1
0
35
JURIS PUTRIŅŠ
16
1
0
36
KĀRLIS RUKUTS
17
0
0
37
KARINA KAKTIŅA
16
1
0
38
ĻUBOVA KAIDA
16
1
0
39
ĀRIJA DIŠLERE
17
0
0
40
LEONS PUNENOVS
16
1
0
41
EMĪLIJA EMKENA
16
1
0
42
LINDA BĀLIŅA
17
0
0
43
IRINA ZĀLĪTE
16
1
0
44
BAIBA LĪCE
16
1
0
45
ZIGURDS BEINERTS
17
0
0
46
SANDIS LAUBE
16
1
0
47
MĀRCIS RIBA
16
1
0
48
SINTIJA BATKOVSKA
17
0
0
49
EDGARS SUIJA
16
1
0
50
ILZE KREITUSE
14
3
0