Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
9.iecirknis - ILGUCIEMA VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
7
8
0
2
ROMUALDS DAUDZE
14
0
1
3
ILGA KREITUSE
8
7
0
4
EDVĪNS LAUCIS
14
0
1
5
ANITA SUIJA
14
0
1
6
LILITA LAUBE
14
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
12
1
2
8
IMANTS KAIMIŅŠ
14
0
1
9
VIKTORS BUGAJS
12
2
1
10
JĀNIS GRIGALIS
14
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
14
0
1
12
INĀRA IZANDE
14
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
13
1
1
14
GUNDARS LIBERTS
13
1
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
13
1
1
16
ANDRIS ULĀNS
14
0
1
17
STELLA DREIŽE
14
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
14
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
14
0
1
20
AUSMA DRAGONE
12
2
1
21
ALDIS DOĻĢIS
14
0
1
22
LEONS GINDRA
14
1
0
23
ARNIS MĒTRA
14
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
14
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
13
0
2
26
ANDRIS ZIEMELIS
14
0
1
27
JĀNIS DOLACIS
14
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
14
0
1
29
ALVIS MENGOTS
14
0
1
30
INESE SLŪTIŅA
14
0
1
31
INĀRA NEČĀJEVA
14
0
1
32
LEONTINA PEIČA
14
0
1
33
ILONA VOICANE
14
0
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
14
0
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
14
0
1
36
KĀRLIS RUKUTS
14
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
14
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
14
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
14
0
1
40
LEONS PUNENOVS
14
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
12
2
1
42
LINDA BĀLIŅA
13
0
2
43
IRINA ZĀLĪTE
14
0
1
44
BAIBA LĪCE
14
0
1
45
ZIGURDS BEINERTS
14
0
1
46
SANDIS LAUBE
14
0
1
47
MĀRCIS RIBA
14
0
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
14
0
1
49
EDGARS SUIJA
14
0
1
50
ILZE KREITUSE
11
2
2