Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
90.iecirknis - RĪGAS 60.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
8
19
0
2
ROMUALDS DAUDZE
19
6
2
3
ILGA KREITUSE
10
17
0
4
EDVĪNS LAUCIS
25
2
0
5
ANITA SUIJA
26
1
0
6
LILITA LAUBE
26
1
0
7
ILMARS LEŠINSKIS
26
1
0
8
IMANTS KAIMIŅŠ
25
2
0
9
VIKTORS BUGAJS
23
2
2
10
JĀNIS GRIGALIS
26
1
0
11
MĀRIS PAVĀRS
26
1
0
12
INĀRA IZANDE
26
1
0
13
JĀNIS LŪSIS
25
2
0
14
GUNDARS LIBERTS
26
1
0
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
24
2
1
16
ANDRIS ULĀNS
26
1
0
17
STELLA DREIŽE
24
2
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
26
1
0
19
IRINA ŅIKONOVA
25
1
1
20
AUSMA DRAGONE
26
1
0
21
ALDIS DOĻĢIS
26
1
0
22
LEONS GINDRA
21
6
0
23
ARNIS MĒTRA
25
2
0
24
IVARS PĒTERSONS
26
1
0
25
VIKTORS LAPČENOKS
22
3
2
26
ANDRIS ZIEMELIS
26
1
0
27
JĀNIS DOLACIS
26
1
0
28
ARTURS JAKOVĻEVS
26
1
0
29
ALVIS MENGOTS
25
1
1
30
INESE SLŪTIŅA
26
1
0
31
INĀRA NEČĀJEVA
26
1
0
32
LEONTINA PEIČA
26
1
0
33
ILONA VOICANE
26
1
0
34
NATAĻJA BOJĀRE
25
1
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
25
2
0
36
KĀRLIS RUKUTS
25
2
0
37
KARINA KAKTIŅA
26
1
0
38
ĻUBOVA KAIDA
24
1
2
39
ĀRIJA DIŠLERE
26
1
0
40
LEONS PUNENOVS
24
1
2
41
EMĪLIJA EMKENA
25
1
1
42
LINDA BĀLIŅA
23
3
1
43
IRINA ZĀLĪTE
26
1
0
44
BAIBA LĪCE
26
1
0
45
ZIGURDS BEINERTS
26
1
0
46
SANDIS LAUBE
26
1
0
47
MĀRCIS RIBA
25
1
1
48
SINTIJA BATKOVSKA
26
1
0
49
EDGARS SUIJA
25
2
0
50
ILZE KREITUSE
18
9
0