Rīgas Dome
DARBA PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts
95.iecirknis - RĪGAS 85.VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(50)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
AIVARS GUNTIS KREITUSS
4
10
0
2
ROMUALDS DAUDZE
12
1
1
3
ILGA KREITUSE
6
8
0
4
EDVĪNS LAUCIS
12
1
1
5
ANITA SUIJA
12
1
1
6
LILITA LAUBE
13
0
1
7
ILMARS LEŠINSKIS
12
1
1
8
IMANTS KAIMIŅŠ
12
1
1
9
VIKTORS BUGAJS
12
1
1
10
JĀNIS GRIGALIS
13
0
1
11
MĀRIS PAVĀRS
13
0
1
12
INĀRA IZANDE
13
0
1
13
JĀNIS LŪSIS
11
2
1
14
GUNDARS LIBERTS
13
0
1
15
VALDEMĀRS HMEĻEVSKIS
12
1
1
16
ANDRIS ULĀNS
12
1
1
17
STELLA DREIŽE
13
0
1
18
JĀNIS ĶIPSNA
13
0
1
19
IRINA ŅIKONOVA
12
1
1
20
AUSMA DRAGONE
11
2
1
21
ALDIS DOĻĢIS
13
0
1
22
LEONS GINDRA
11
2
1
23
ARNIS MĒTRA
13
0
1
24
IVARS PĒTERSONS
13
0
1
25
VIKTORS LAPČENOKS
9
1
4
26
ANDRIS ZIEMELIS
12
1
1
27
JĀNIS DOLACIS
13
0
1
28
ARTURS JAKOVĻEVS
11
2
1
29
ALVIS MENGOTS
12
1
1
30
INESE SLŪTIŅA
11
1
2
31
INĀRA NEČĀJEVA
12
1
1
32
LEONTINA PEIČA
12
1
1
33
ILONA VOICANE
12
1
1
34
NATAĻJA BOJĀRE
11
2
1
35
JURIS PUTRIŅŠ
12
1
1
36
KĀRLIS RUKUTS
13
0
1
37
KARINA KAKTIŅA
13
0
1
38
ĻUBOVA KAIDA
13
0
1
39
ĀRIJA DIŠLERE
13
0
1
40
LEONS PUNENOVS
13
0
1
41
EMĪLIJA EMKENA
13
0
1
42
LINDA BĀLIŅA
12
1
1
43
IRINA ZĀLĪTE
12
1
1
44
BAIBA LĪCE
12
1
1
45
ZIGURDS BEINERTS
13
0
1
46
SANDIS LAUBE
12
1
1
47
MĀRCIS RIBA
11
1
2
48
SINTIJA BATKOVSKA
13
0
1
49
EDGARS SUIJA
13
1
0
50
ILZE KREITUSE
9
4
1