Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
110.iecirknis - RĪGAS VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
0
0
1
2
BRIGITA TAMANE
0
0
1
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
0
0
1
4
OJĀRS BUŠS
0
0
1
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
0
0
1
6
MARTA BUŠMANE
0
0
1
7
ĒRIKS EGLĪTIS
0
0
1
8
MĀRA SADOVSKA
0
0
1
9
OSKARS ERDMANIS
0
0
1
10
KĀRLIS ČERĀNS
0
0
1
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
0
0
1
12
JURIS ALKSNIS
0
1
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
0
0
1
14
ANNA MAULIŅA
0
0
1
15
ILMĀRS ZALTANS
0
0
1
16
GUNDEGA ZIKMANE
0
0
1
17
DAINIS UNGURS
0
0
1
18
IVONNA PUŠKAREVA
0
0
1
19
ARVĪDS SILAVS
0
0
1
20
ARTŪRS PĒTERSONS
0
0
1
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
0
0
1
22
DAINIS ZALTANS
0
0
1
23
ARTŪRS ELKSNIS
0
0
1
24
IEVA BUŠA
0
0
1
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
0
0
1
26
TEKLA BALODE
0
0
1
27
JĀNIS PLŪMĪTE
0
0
1
28
VILNIS BLUMBERGS
0
0
1
29
RITA RUKMANE
0
0
1
30
ANDRA RJAZANCEVA
0
0
1
31
TAMĀRA MARTINOVA
0
0
1
32
ILMĀRS KRŪSS
0
0
1
33
MĀRA JANSONE
0
0
1
34
SIGITA LAPIŅA
0
0
1
35
GUNDEGA ZAĶE
0
0
1
36
EDMUNDS AKIMOVS
0
0
1
37
INESE SKREBELE
0
0
1
38
KATRĪNA PAKALNIETE
0
0
1
39
IRENA PUNDURE
0
0
1
40
JĀNIS SEMJONOVS
0
0
1
41
ROLANDS PAKALNIETIS
0
0
1
42
JANUŠS NEGULINERS
0
0
1