Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
154.iecirknis - RĪGAS 31. VIDUSSKOLA


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
1
0
0
2
BRIGITA TAMANE
1
0
0
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
1
0
0
4
OJĀRS BUŠS
1
0
0
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
1
0
0
6
MARTA BUŠMANE
1
0
0
7
ĒRIKS EGLĪTIS
0
0
1
8
MĀRA SADOVSKA
1
0
0
9
OSKARS ERDMANIS
0
0
1
10
KĀRLIS ČERĀNS
0
0
1
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
1
0
0
12
JURIS ALKSNIS
0
0
1
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
0
0
1
14
ANNA MAULIŅA
1
0
0
15
ILMĀRS ZALTANS
0
0
1
16
GUNDEGA ZIKMANE
0
0
1
17
DAINIS UNGURS
1
0
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
0
0
1
19
ARVĪDS SILAVS
1
0
0
20
ARTŪRS PĒTERSONS
1
0
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
0
0
1
22
DAINIS ZALTANS
1
0
0
23
ARTŪRS ELKSNIS
1
0
0
24
IEVA BUŠA
0
0
1
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
1
0
0
26
TEKLA BALODE
1
0
0
27
JĀNIS PLŪMĪTE
0
0
1
28
VILNIS BLUMBERGS
1
0
0
29
RITA RUKMANE
1
0
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
1
0
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
1
0
0
32
ILMĀRS KRŪSS
1
0
0
33
MĀRA JANSONE
1
0
0
34
SIGITA LAPIŅA
1
0
0
35
GUNDEGA ZAĶE
0
0
1
36
EDMUNDS AKIMOVS
1
0
0
37
INESE SKREBELE
1
0
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
0
0
1
39
IRENA PUNDURE
1
0
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
1
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
0
0
1
42
JANUŠS NEGULINERS
1
0
0