Rīgas Dome
KRISTĪGI DEMOKRĀTISKĀ SAVIENĪBA (KDS)
deputātu kandidātu saraksts
4.iecirknis - SĀKUMSKOLA "VALODIŅA"


Nr Vārds,Uzvārds
(42)
Nav
nekādu
atzīmju
atzīmes
"+"
Svītro
jumi
1
ANDRIS TEIKMANIS
2
0
1
2
BRIGITA TAMANE
3
0
0
3
MĀRA INGRĪDA ZAĶE
3
0
0
4
OJĀRS BUŠS
2
0
1
5
ARTURS BALKLAVS-GRĪNHOFS
2
1
0
6
MARTA BUŠMANE
1
1
1
7
ĒRIKS EGLĪTIS
3
0
0
8
MĀRA SADOVSKA
3
0
0
9
OSKARS ERDMANIS
2
1
0
10
KĀRLIS ČERĀNS
1
2
0
11
ALEKSANDRS ZEIMUĻS-PRIŽEVOI
2
1
0
12
JURIS ALKSNIS
2
1
0
13
ASTRĪDA KRŪMIŅA
2
0
1
14
ANNA MAULIŅA
3
0
0
15
ILMĀRS ZALTANS
3
0
0
16
GUNDEGA ZIKMANE
2
0
1
17
DAINIS UNGURS
2
1
0
18
IVONNA PUŠKAREVA
3
0
0
19
ARVĪDS SILAVS
1
1
1
20
ARTŪRS PĒTERSONS
2
1
0
21
VOLDEMĀRS GRUNDMANIS
2
1
0
22
DAINIS ZALTANS
2
0
1
23
ARTŪRS ELKSNIS
3
0
0
24
IEVA BUŠA
3
0
0
25
ZBIGŅEVS TAMANIS
3
0
0
26
TEKLA BALODE
3
0
0
27
JĀNIS PLŪMĪTE
3
0
0
28
VILNIS BLUMBERGS
2
1
0
29
RITA RUKMANE
2
1
0
30
ANDRA RJAZANCEVA
2
1
0
31
TAMĀRA MARTINOVA
3
0
0
32
ILMĀRS KRŪSS
2
1
0
33
MĀRA JANSONE
3
0
0
34
SIGITA LAPIŅA
3
0
0
35
GUNDEGA ZAĶE
3
0
0
36
EDMUNDS AKIMOVS
3
0
0
37
INESE SKREBELE
3
0
0
38
KATRĪNA PAKALNIETE
3
0
0
39
IRENA PUNDURE
3
0
0
40
JĀNIS SEMJONOVS
3
0
0
41
ROLANDS PAKALNIETIS
3
0
0
42
JANUŠS NEGULINERS
3
0
0